Kontakbesonderhede

 

Telefoonnommer: (051) 447 8648

Faksnommers: (051) 430 8920 en (051) 447 9153

Fisiese adres: Hydro Park Nr 2, Kellnerstraat 100, Westdene, Bloemfontein

Posadres: Posbus 3293, Bloemfontein, 9300

Docex adres: Docex 16, Bloemfontein